Cách sửa học phí cho một trẻ trong lớp?

672

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.

– Bước 3: Bấm menu trái “Học phí
– Bước 4: Bấm menu “Danh sách học phí tháng” phía dưới
– Bước 5: Bấm “Sửa”

– Hệ thống hiện màn hình sau:

– Tại màn hình này: Thay đổi thông tin SL, Đơn giá, Giảm trừ..
– Bấm “Lưu” để hoàn tất việc sửa học phí của 1 trẻ.

Chú ý:
– Nếu trẻ đã thanh toán, thì không thể sửa học phí của trẻ.