Cập nhật một đơn thuốc mới cho trẻ

590

Bước 1: Bấm vào “Gửi thuốc” => Bấm vào “Thêm mới”

Bước 2: Nhập thông tin gửi thuốc cho trẻ và hoàn thành
1. Chọn lớp: Chọn lớp có trẻ cần tạo đơn thuốc
2. Chọn trẻ: Chọn trẻ cần gửi thuốc
3. Danh sách thuốc: Nhập tên thuốc cần cho trẻ uống
4. Hướng dẫn sử dụng: Ghi hướng dẫn sử dụng
5. Số lần uống trong ngày: Chọn số lần uống trong ngày cho trẻ
6. Thời gian: Chọn thời gian cho trẻ uống thuốc, trường hợp cần gửi thuốc nhiều ngày
7. Đơn thuốc bác sĩ: Nếu có đơn thuốc của bác sĩ có thể chụp ảnh gửi kèm
8. Lưu: Bấm lưu để hoàn thành