Home Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Coniu

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Coniu

Thêm trẻ vào lớp trả muộn thì làm như thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Hướng dẫn tạo sổ liên lạc trên website

Bước 1: Bấm vào “Sổ liên lạc” => Bấm “Thêm mới" Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới sổ liên lạc Tiêu đề: Nhập...

Hướng dẫn tạo thực đơn từ file excel trên website

Bước 1: Bấm vào “Thực đơn” => Bấm “Thêm thực đơn”   Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới thực đơn 1. Tên thực đơn: Nhập tên...

Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin phát triển của thai nhi trên ứng...

1. Thêm thông tin phát triển của thai nhi - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin...

Hướng dẫn phụ huynh thêm mới góc nhật ký cho trẻ trên ứng dụng...

1. Thêm mới góc nhật ký - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin trẻ" của tên...

Hướng dẫn tạo lịch học từ file excel trên website

Bước 1: Bấm vào “Lịch học” => Bấm “Thêm lịch học” Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới lịch học 1. Tên lịch học: Nhập tên...

Khi cần xóa một loại phí cần phải làm như nào?

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Thêm mới một loại dịch vụ cần lưu ý những gì?

a. Loại dịch vụ sẽ có 3 loại: + Dịch vụ theo tháng: Khi phụ huynh và nhà trường đăng ký dịch vụ theo tháng, thì...

Hướng dẫn tạo sự kiện trên website

I:/ Tạo sự kiện cho giáo viên Bước 1: Bấm vào “Sự kiện” => Bấm “Thêm mới” Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới sự...

Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin y bạ cho trẻ trên ứng dụng...

1. Thêm thông tin phát triển của trẻ - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin trẻ"...