Khi cần xóa một loại phí cần phải làm như nào?

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Thêm mới một loại dịch vụ cần lưu ý những gì?

a. Loại dịch vụ sẽ có 3 loại: + Dịch vụ theo tháng: Khi phụ huynh và nhà trường đăng ký dịch vụ theo tháng, thì...

Cách sửa học phí cho một trẻ trong lớp?

- Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Đăng ký dịch vụ cho trẻ thì phải làm như thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Khi cần thêm một loại phí mới thì phải làm như thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Thêm một loại dịch vụ mới thì làm thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Làm thế nào để một phụ huynh cùng quản lý 2 trẻ trên một...

Có hai trường hợp để xử lý, để thêm một phụ huynh quản lý đồng thời 2 trẻ trên một tài khoản. 1. Trường hợp...