Home Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Coniu

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Coniu

Khi cần thêm một loại phí mới thì phải làm như thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Khi cần xóa một loại dịch vụ thì phải làm như thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Thêm mới một loại dịch vụ cần lưu ý những gì?

a. Loại dịch vụ sẽ có 3 loại: + Dịch vụ theo tháng: Khi phụ huynh và nhà trường đăng ký dịch vụ theo tháng, thì...

Đăng ký dịch vụ cho trẻ thì phải làm như thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Thêm một loại dịch vụ mới thì làm thế nào?

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. – Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái. - Bước...

Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin phát triển của thai nhi trên ứng...

1. Thêm thông tin phát triển của thai nhi - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin...

Hướng dẫn phụ huynh thêm mới góc nhật ký cho trẻ trên ứng dụng...

1. Thêm mới góc nhật ký - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin trẻ" của tên...

Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin y bạ cho trẻ trên ứng dụng...

1. Thêm thông tin phát triển của trẻ - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin trẻ"...

Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin phát triển của trẻ trên ứng dụng...

1. Thêm thông tin phát triển của trẻ - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bấm "Thông tin trẻ"...

Hướng dẫn thao tác thêm trẻ mới trên website coniu.vn

1.1 Thêm trẻ mới Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. Bấm " Thêm mới trẻ" Tại đây, có...