Hướng dẫn tài khoản quản lý tạo thêm giáo viên nhân viên vào hệ...

Quá trình nhập thông tin ban đầu của nhà trường được thực hiện lần lượt như sau: Bước 00: Đăng nhập hệ thống bằng...

Hướng dẫn tài khoản quản lý tạo thông tin khối lớp/lớp trên website coniu.vn

Quá trình nhập thông tin ban đầu của nhà trường được thực hiện lần lượt như sau: Bước 00: Đăng nhập hệ thống bằng...

Hướng dẫn quản lý tạo phân quyền trên website coniu.vn

Trước khi tạo phân quyền trong trường, bạn cần hoàn thành bước tạo Giáo viên/Nhân viên và có thông tin tài khoản giáo viên...

Hướng dẫn quản lý cấu hình trả muộn trên website coniu.vn

CÁC BƯỚC ĐỂ CẤU HÌNH TRẢ MUỘN: - Bước 1: Tạo bảng giá - Bước 2: Phân công giáo viên - Bước 3: Thêm trẻ/ trả trẻ...

Hướng dẫn quản lý tạo học phí tháng trên website coniu.vn

Lưu ý: Để tạo học phí của trường cần: - Thông tin điểm danh chi tiết của trẻ trong tháng. - Thông tin đăng ký dịch...

Hướng dẫn quản lý tạo thông báo sự kiện trên website coniu.vn

1. Tạo sự kiện áp dụng cho toàn trường ( bao gồm phụ huynh, trẻ, giáo viên) 1.1 Tạo sự kiện không đăng ký tham...

Hướng dẫn quản lý tạo sổ liên lạc trên website coniu.vn

Quá trình thực hiện thao tác với sổ liên lạc của nhà trường được thực hiện lần lượt như sau: + Trình tự thực hiện: 1....

Hướng dẫn quản lý tạo thực đơn trên website coniu.vn

1.1 Tạo thông tin thực đơn  - Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bước 2: Bấm tên...

Hướng dẫn quản lý tạo lịch học trên website coniu.vn

1.1 Tạo thông tin lịch học - Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. - Bước 2: Bấm tên...

Hướng dẫn quản lý tạo đơn thuốc trên website coniu.vn

1.1     Tạo mới đơn thuốc Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn. Bước 2: Bấm tên trường...