Đăng ký dịch vụ cho trẻ thì phải làm như thế nào?

615

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.

– Bước 3: Bấm menu trái “Dịch vụ
– Bước 4: Bấm menu “Đăng ký dịch vụ” phía dưới

+ Điền thông tin vào các mục trên màn hình (thông tin chính xác), bao gồm:
– Chọn dịch vụ
– Chọn lớp
– Thời gian đăng ký
+ Bấm ‘Tìm kiếm’.
Hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách trẻ của lớp được chọn. Để đăng ký dịch vụ cho trẻ trong lớp.
– Tích chọn vào từng trẻ.
– Bấm “Lưu” để hoàn tất việc đăng ký dịch vụ cho trẻ.