Giáo án thể dục – Bò trong đường hẹp

4453

GIÁO ÁN THỂ DỤC
BÒ TRONG ĐƯỜNG HẸP

Đối tượng trẻ: 25 – 36 tháng

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Rèn kỹ năng bò trong đường hẹp cho trẻ.
– Gd trẻ biết nghe theo hiệu lệnh của cô

II. CHUẨN BỊ:

– Mỗi trẻ 1 quả
– Sọt
– Nhạc “quả gì?”

III. TIẾN TRÌNH:

* Hoạt động 1: TẬP VỚI QUẢ
Cô mở nhạc, trẻ đi, chạy theo cô (chậm, nhanh, chậm). Dừng
lại cho trẻ nắm tay thành vòng tròn, tay cầm quả.
– Động tác 1: Trẻ đứng 2 tay cầm quả đưa lên cao. Hạ tay
xuống (4 lần)
– Động tác 2: Trẻ đứng tự nhiên, ngồi xổm đặt quả xuống sàn,
đứng lên. (4 lần)
– Động tác 3: Trẻ ngồi trên sàn nhà, 2 tay cầm quả dấu sau
lưng, 2 chân dang hình chữ V: cúi xuống đặt quả xuống sàn
– ngẩng lên. Cúi xuống nhặt quả – ngẩng lên (2 lần * 4 nhịp)
– Động tác 4: Trẻ bật tại chỗ
* Hoạt động 2: Bò trong đường hẹp
– Cô chuẩn bị sẵn đường hẹp (40-150cm)
– Gọi 1 trẻ bò làm mẫu cho các bạn xem.
– Cho từng trẻ lên thực hiện, nhắc nhở trẻ bò không chạm
vạch.
* Hoạt động 3: Cô cùng trẻ nhảy theo bài: “Ồ sao bé không lắc”
– Cô mở nhạc, trẻ vận động 2-3 lần
– Hồi tĩnh.