Giáo án mầm non – làm quen chữ B, C

1633

I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
– Nhận biết chữ b, c qua các kiểu chữ in hoa, in thường.
– Phát âm đúng chữ b, c
– Biết tìm từ trong bảng chữ cái
– Đọc được từ có chức chữ b, c
– Biết chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác csa hoạt động.
CHUẨN BỊ
– Các thẻ tên Bam bi, thẻ từ các nhân vật có trong chuyện “Chuột chũi”
– Các bảng chữ cái rời
– Các bài đồng dao có chứa chữ b, c
III. HƯỚNG DẪN
*Hoạt động 1: Nhận biết và phát âm đúng chữ b, c qua các kiểu chữ in hoa, in thường, các bài đồng dao, luyện phát âm.
– Cô kể 1 đoạn truyện “Hôm đó là một ngày hội trong khu rừng: Gia đình Hươu mới có một chú hươu con ra đời đặt tên là Bam bi. Tin vui lan truyền rất nhanh khắp khu rừng. Đến chúc mừng Hươu mẹ có chú Chuột Chũi, Cóc, Cá vàng…”
– Cô hỏi tên câu chuyện. Gắn tên câu chuyện là “Bam bi”
– Cho trẻ nhận xét 2 chữ b có trong từ “Bam bi”
– Cho trẻ biết chữ B in hoa và chữ b in thường.
– Tổ chức cho trẻ đọc bài đồng dao “Bè bạn”, luyện phát âm b.

Bên bè bạn
Bé Bình bơi
Bạn Bảo bơi.
Bên bờ bể
Ba bốn bạn
Bình bảo bạn
Bắt ba ba
Bơi bò bò
Bê bắt bò
Bò buồn bã
Bị bỏ bê.

– Cho trẻ nhận xét chữ B viết hoa ở đầu câu thơ, theo luật chính tả, đứng đầu câu, tên bạn.
– Cô gợi ý hỏi trẻ nhắc lại tên các con vât còn lại trong câu chuyện
– Trẻ kể nhân vật nào, cô gắn hình nhân vật đó lên bảng.
– Cho trẻ nhận xét về các tên nhân vật, có gì giống nhau.
– Giới thiệu cho trẻ làm quen chữ c in thường, in hoa. Cho trẻ tưởng tượng chữ c giống gì?
– Trẻ đọc đồng dao:

Cắn con cò
Có có cẳng
Chạy cuống cuồng
Cáo chạy đến
Cắn con cò
Cò cong chân

Bay đi mất
*Hoạt động 2: Trò chơi “Mời bạn đến chơi”
– Cô gợi ý: Có nhiều bạn thú cũng muốn đến chơi cùng Bam bi, các bạn thú là những con vật nào?
– Muốn các bạn thú đến phải đọc tên.
– Các tên con vật đọc chưa được, các bạn hãy sắp xếp lại thành 1 tên hoàn chỉnh:
– Cô đảo các thẻ chữ lộn xộn để trẻ sắp xếp lại các từ sao cho đúng với chữu cô đã cho:

C Ó A
  • CÁO

*Hoạt động 3: Trò chơi “Những con vật trốn tìm”
– Cho trẻ xem 1 bảng tổng hợp chữ cái có các tên gọi nhiều con vật khác nhau: bọ rầy, cóc, chuột chũi
– Tổ chức cho trẻ dùng bút nối các chữ cái thành 1 tên con vật.

C H U T C H Ũ I Bọ rầy
Chim én
Cóc
Chuột
Chuột chũi
A Đ K R Q Ê P H
T U H U Ư O I L
M B S C H I M E N
V D E Ó C C B C H
X Z K C R Y

Có thể đọc:
-Từ trên xuống
-Từ dưới lên
-Từ trái sang phải