Giáo án nhận biết chén, muỗng, dĩa, ly

1250

GIÁO ÁN
NHẬN BIẾT CHÉN, MUỖNG, DĨA, LY

Đối tượng: 25 – 36 tháng.

I. Mục đích yêu cầu.

– Trẻ nhận biết và gọi tên : chén, muỗng, dĩa, ly.
– Trẻ nói trọn được câu , biết được công dụng của chúng.
– Trẻ biết chơi đút búp bê ăn.

II. Chuẩn bị.

_ Đồ chơi: chén, muỗng, dĩa, ly.
_ Búp bê.

III. Tiến hành  

Hoạt động 1: Cái gì đây?

– Cô tạo tình huống có búp bê đến chơi, cô dọn đồ ăn ra chơi đút bé ăn,
cô đưa từng cái: chén, muỗng, dĩa, ly, hỏi trẻ: cái gì đây, để làm gì, giúp
trẻ trả lời trọn câu.
– Cho trẻ chơi: cái gì biến mất, cô cất đi và hỏi trẻ cái gì biến mất và cho
trẻ đoán.

* Hoạt động 2: Chơi đút búp bê ăn.

– Cô hướng trẻ chơi đút búp bê ăn. Trong khi trẻ chơi cô hỏi trẻ, con đang
cầm cái gì, để làm gì.
– Kết thúc tiết học.