Giáo án phát triển ngôn ngữ

633

GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Đối tượng trẻ: 19-24 tháng tuổi

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Qua nhận biết đồ dùng trẻ được phát triển ngôn ngữ.
– Rèn luyện cho trẻ tính tư duy

II. CHUẨN BỊ

– Quần áo, mũ cặp của mỗi bé.
– Bài hát “ đi học về”.

III. CÁCH TIẾN HÀNH

* Hoạt động 1: XEM AI ĐOÁN ĐÚNG.

– Cho trẻ xem video về đồ dùng của bé.
– Gợi ý trẻ gọi tên các đồ dùng: Nón, quần áo.
– Hỏi công dụng của đồ dùng.

* Hoạt động 2: CHƠI “ĐỒNG HỒ QUẢ LẮC”.

– Chơi : đồng hồ quả lắc, “ đồng hồ rung” trẻ biết thức dậy đi
học.
– Gợi ý trẻ lấy cặp đeo đi học.
– Cô yêu cầu trẻ soạn đồ dùng của mình bỏ vào rỗ. Trẻ soạn đồ
cô hỏi tên gọi của đồ dùng.
– Cho trẻ chọn đồ dùng và gọi tên theo yêu cầu của cô.

* Hoạt đông 3: BÉ HÁT CÙNG CÔ

– Cô cho trẻ xếp đồ dùng vào cặp. Sau đó cho trẻ đeo cặp lên
vai.
– Cô mở nhạc cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Đi học về”

IV. KẾT THÚC.