Hướng dẫn điểm danh lại cho một lớp

553

Bước 1: Bấm “Điểm danh” => bấm chọn “Điểm danh ngày”

Bước 2: Bấm “Chọn lớp” => Bấm chọn lại “Ngày cần điểm danh” => Bấm “Tìm kiếm” để thực hiện điểm danh

Bước 3: Thực hiện chọn “Trạng thái” nghỉ hay đi học cho trẻ => Bấm “Lưu” để hoàn thành điểm danh ngày hôm đó.