Hướng dẫn điểm danh trên website coniu.vn

697

Bước 1: Bấm vào “Điểm danh” => chọn “Điểm danh ngày”

Bước 2: Bấm “Chọn lớp” => Chọn ngày cần điểm danh => Bấm “Tìm kiếm”

Bước 3: Thực hiện điểm danh, nếu trẻ nghỉ bấm lựa chọn “Trạng thái” => cuối cùng bấm “Lưu” để hoàn thành điểm danh.