Hướng dẫn huỷ dịch vụ đã đăng ký cho trẻ

416

Bước 1: Bấm vào “Dịch vụ” => Bấm chọn “Đăng ký dịch vụ”

Bước 2: Bấm “Chọn loại dịch vụ” cần huỷ => Bấm “Chọn lớp” cần huỷ dịch vụ => Bấm “Chọn ngày” cần huỷ dịch vụ => Bấm “Tìm kiếm”.

Bước 3: Bấm vào bỏ tích những những trẻ cần huỷ => Bấm “Lưu” để hoàn thành việc huỷ đăng ký.