Hướng dẫn phân công giáo viên vào lớp trông muộn

421

Bước 1: Bấm vào “Đón muộn – Quản lý” => Bấm “Phân công giáo viên”
1. Thời gian: Thời gian bắt đầu phân công lịch giáo viên trực trông muộn.
2. Lớp: Chọn lớp nếu trường có từ 2 lớp trở lên
3. Giáo viên: Tích vào tên giáo viên để chọn giáo viên đó vào trông lớp trả muộn.
4. Ngày: Lựa chọn thay đổi thứ tại đây nếu muốn phân công luôn cả tuần.
5. Chỉnh sửa: Nếu không thấy tên giáo viên muốn phân vào lớp trả muộn thì bấm vào đây để thêm giáo viên vào danh sách.
6. Lặp lịch: Bật nút này màu xanh thì lịch trông muộn này sẽ được lặp lại vào tuần tiếp theo, cho đến khi có sự thay đổi mới.
7. Lưu: bâm vào lưu để hoàn tất quá trình phân công.