Hướng dẫn phân công giáo viên vào một lớp

404

Bước 1: Bấm vào “Giáo viên – Nhân viên” => Bấm vào “Danh sách”

Bước 2: Tìm đến giáo viên cần phân công bấm vào “Phân công”

Bước 3: Chọn lớp cần phân công bấm tích vào lớp cần phân công sau đó bấm “Lưu” để hoàn thành