Hướng dẫn sửa thời gian và giá cho trẻ khi giáo viên đã thao tác trả muộn.

395

Bước 1: Bấm vào “Đón muộn – Quản lý” => Bấm vào “Danh sách”

Bước 2: Tìm đến ngày cần sửa bấm vào “Sửa”

Bước 3: Thự hiện sửa thông tin cần thiết trong bảng và lưu để hoàn thành