Hướng dẫn tạo học phí tháng cho lớp và trẻ

614

Muốn tạo học phí hàng tháng cho trẻ nhà trường cần nhập liệu đầy đủ các thông tin đầu vào trước như: Đăng ký dịch vụ – Thông tin về đón muộn nếu có – Cá loại phí.

Bước 1: Bấm vào “Học phí” => Bấm “Tạo học phí tháng”
1. Lớp: Chọn lớp cần tạo học phí
2. Tháng: Chọn tháng cần tạo học phí
3. Số ngày học: Số ngày học hệ thống sẽ lấy mặc định những ngày làm việc trong tháng từ thứ 2 đến thứ 6.
4. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì khi bấm lưu phụ huynh sẽ nhận được thông báo học phí ngay, sau khi tạo học phí xong có thể xem lại và bật thông báo sau.
5. Lưu: Bấm lưu khi đã hoàn thành tạo học phí