Hướng dẫn tạo lịch học từ file excel trên website

660

Bước 1: Bấm vào “Lịch học” => Bấm “Thêm lịch học”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới lịch học
1. Tên lịch học: Nhập tên lịch học
2. Phạm vi: Chọn phạm vi tạo lịch học
3. Bắt đầu: Chọn thời gian bắt đầu của lịch học
4. Mô tả: Nhập nội dung mô tả, lưu ý của lịch học
5. Có cột hoạt động: Bật nút này lên thì thì lịch học hiển thị cột hoạt động. Khi ở trạng thái tắt, lịch học không hiển thị cột hoạt động
6. Học thứ 7: Bật nút này lên thì thì lịch học hiển thị thông tin lịch học thứ 7. Khi ở trạng thái tắt, lịch học không hiển thị ngày thứ 7
7. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì khi bấm lưu phụ huynh sẽ nhận được thông báo lịch học ngay, sau khi tạo lịch học xong có thể xem lại và bật thông báo sau.
8. Nhập từ file excel: Bật nút này lên thì hiển thị sang màn hình tạo lịch học bằng file excel.
– Bấm tại “ĐÂY” để tải mẫu file excel lịch học về máy
9. Chọn file excel: Bấm ” Chọn file excel” để chọn tệp lịch học
10: Xem trước: Bấm ” Xem trước” để xem hiển thị lịch học
11: Lưu: Bấm “ Lưu” để hoàn thành