Hướng dẫn tạo tài khoản và thêm mới giáo viên vào trường

611

Bước 1: Bấm vào “Giáo viên – Nhân viên” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Nhập thông tin của giáo viên hoặc nhân viên
1. Họ và tên: Họ tên của nhân viên hoặc giáo viên
2. Điện thoại: Số điện thoại cá nhân của giáo viên hoặc nhân viên
3. Email: Email của giáo viên hoặc nhân viên
4. Mật khẩu: Mật khẩu này sẽ cung cấp lại để giáo viên đăng nhập vào tài khoản, khi bấm lưu hệ thống sẽ tự tạo luôn cho giáo viên một tài khoản, tên đăng nhập là email.
5. Giới tính: Lựa chọn giới tính của giáo viên
6. Thêm lớp mới: Nếu muốn tạo thêm lớp mới để phân công giáo viên vào thì có thể tạo ngay ở màn hình này.
7. Chọn lớp: Chọn lớp có sẵn để phân công giáo viên vào quản lý
8. Vai trò: Nếu là nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm các vai trò khác của nhà trường có thể chọn tại đây.
9. Lưu: Bấm lưu để hoàn tất quá trình thêm giáo viên – nhân viên