Hướng dẫn tạo thêm một lớp mới

603

Bước 1: Bấm vào “Khối lớp – Lớp” => Bấm vào “Thêm lớp mới”

Bước 2: Khai báo thông tin lớp mới, những ô có (*) là bắt buộc
1. Tên lớp: Nhập tên lớp
2. Khối lớp: Chọn khối cho lớp
3. Giáo viên: Thêm giáo viên vào lớp nếu giáo viên đã có tài khoản
4. + Thêm mới giáo viên: Tạo giáo viên cho lớp, nếu giáo viên chưa có tài khoản
5. Điện thoại: Nhập số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp vào đây
6. Email: Nhập email của giáo viên chủ nhiệm vào đây
7. Đường dẫn cammera: Bỏ qua ô này
8. Lưu: Bấm lưu để hoàn thành việc thêm lớp