Hướng dẫn tạo thông tin khối

546

Bước 1: Bấm vào “Khối – Lớp” => Bấm vào “Khối” Tại đây hệ thống cũng mặc định tạo 4 khối, quản lý có thể sửa, xoá hoặc thêm bớt các khối cho phù hợp với nhà trường.

Bước 2: Nếu muốn thêm một “Khối” thì bấm vào “Thêm mới khối” sau đó điền thông tin vào theo hướng dẫn. Bấm “Lưu” để hoàn thành việc thêm khối