Hướng dẫn thêm mới một loại dịch vụ

470

Bước 1: Bấm vào “Dịch vụ” => Bấm chọn “Danh sách dịch vụ”

Bước 2: Bấm vào “Thêm mới”

Bước 3: Thêm thông tin dịch vụ
1. Tên dịch vụ: Là loại dịch vụ cần thêm ví dụ “Dịch vụ đưa đón con đi học 1 chiều”
2. Loại dịch vụ: Có 3 lựa chọn để phân biệt loại dịch vụ đó là – Dịch vụ theo tháng – Dịch vụ tính theo ngày điểm danh – Dịch vụ tính theo số lần sử dụng.
– Dịch vụ theo tháng: Là những dịch vụ tính trọn tháng, chỉ cần đăng ký một lần là cả tháng trẻ sẽ được áp dụng mức phí đó, hệ thống sẽ ghi nhớ đến các tháng tiếp theo cho đến khi nhà trường huỷ đăng ký.
– Dịch vụ tính theo ngày điểm danh: Khi lựa chọn kiểu dịch vụ này là việc đồng ý cho trẻ sẽ bị tính phí khi giáo viên điểm danh có mặt tại trường.
– Dịch vụ tính theo số lần sử dụng: Khi lựa chọn loại dịch vụ này thì trẻ chỉ bị tính phí khi giáo viên đăng ký sử dụng dịch vụ đó mỗi lần đăng ký chỉ tính một lần, không tự động nhớ và đăng ký cho những lần khác.
3. Đơn giá: Đơn giá được xác định tính theo chu kỳ lựa chọn tương ứng, nếu lựa chọn chu kỳ tính phí là tháng thì ghi đơn giá theo tháng, nếu lựa chọn chu kỳ tính phí là số lần sử dụng thì đơn giá ghi theo lần.
4. Dịch vụ ăn uống: Nếu là dịch vụ ăn uống nhà trường cần bộ phận bếp biết số lượng trẻ đăng ký loại dịch vụ này thì bật chức năng này lên, tài khoản của bếp khi được phân quyền sẽ nhìn thấy số lượng trẻ đăng ký của loại dịch vụ này và có thống kê được hiển thị trên màn hình bảng tin.
5. Được áp dụng: Bật nút này lên đồng nghĩa với việc loại dịch vụ đó đang được sử dụng, nếu tắt đi nó sẽ ẩn khỏi danh sách dịch vụ và không thể đăng ký cho trẻ loại dịch vụ này được nữa.
6. Hoàn thành: Để kết thúc quá trình tạo 1 loại dịch vụ bạn bấm vào “Lưu” để hoàn thành.