Hướng dẫn thêm mới trẻ vào trường

532

Bước 1: Bấm vào “Trẻ” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Nhập thông tin theo yêu cầu lưu ý những ô có dấu (*) là những ô bắt buộc
1. Họ và tên: Nhập đầy đủ họ và tên trẻ
2. Giới tính: Chọn giới tính cho trẻ
3. Ngày sinh: Nhập ngày tháng năm sinh của trẻ
4. Phụ huynh: Nếu phụ huynh đã có tài khoản đăng ký trên hệ thống thì nhập email đã đăng ký vào đây hệ thống sẽ tự tìm ra tên phụ huynh đó, sau đó chọn đúng phụ huynh cần gán cho quản lý trẻ.
5. Tên phụ huynh: Nhập đầy đủ họ tên của phụ huynh, nếu là phụ huynh chưa có tài khoản
6. Điện thoại PH: Nhập số điện thoai của phụ huynh
7. Email phụ huynh: Nhập email của phụ huynh, tích chọn vào ô tạo tài khoản để hệ thống tự động tạo tài khoản khi bấm lưu.
8. Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của phụ huynh
9. Lớp: Chọn lớp cần thêm trẻ vào
10. Ngày nhập học: Ngày nhập học của trẻ, có thể lấy ngày gần nhất nếu không nhớ ngày chính xác.
11. Bấm “Lưu và thêm tiếp” để hoàn thành việc thêm trẻ

Chú ý:

– Khi nhập xong bấm lưu nếu tích vào ô tạo tài khoản, hệ thống sẽ mở luông cho phụ huynh một tài khoản và gửi thông tin đăng nhập vào email của phụ huynh đó.

– Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được hệ thống tạo mặc định là: Tên đăng nhập là email – Mật khẩu là số điện thoại