Hướng dẫn thêm thông tin sức khoẻ

548

Bước 1: Bấm vào “Thông tin sức khoẻ” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Bấm “Chọn lớp” => Bấm “Tìm kiếm”

Bước 3: Nhập dữ liệu và bấm “Lưu” để hoàn thành

  1. Thời gian đo: Chọn ngày đo trẻ
  2. Chọn trẻ: Chọn trẻ cần nhập thông tin
  3. Chiều cao: Chỉ số chiều cao
  4. Cân nặng: Chỉ số cân nặng
  5. Tệp đính kèm: Chọn file đính kèm nếu cần gửi
  6. Lưu: Bấm lưu để thay đổi