Hướng dẫn thêm thực đơn trên website

670

I:/ Hướng dẫn thêm thực đơn cho trường
Bước 1: Bấm vào “Thực đơn” => Bấm “Thêm thực đơn”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới thực đơn
1. Tên thực đơn: Nhập tên thực đơn
2. Phạm vi: Chọn phạm vi tạo thực đơn
3. Bắt đầu: Chọn thời gian bắt đầu của thực đơn
4. Mô tả: Nhập nội dung mô tả, lưu ý của thực đơn
5. Sử dụng tên bữa ăn: Bật nút này lên thì thì thực đơn hiển thị tên bữa ăn. Khi ở trạng thái tắt, thực đơn không hiển thị tên bữa ăn.
6. Học thứ 7: Bật nút này lên thì thì thực đơn hiển thị thông tin thực đơn thứ 7. Khi ở trạng thái tắt, thực đơn không hiển thị ngày thứ 7
7. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì khi bấm lưu phụ huynh sẽ nhận được thông báo thực đơn ngay, sau khi tạo thực đơn xong có thể xem lại và bật thông báo sau.
8. Nhập từ file excel: Bật nút này lên thì hiển thị sang màn hình tạo thực đơn bằng file excel.  Ở trạng thái tắt, thêm mới thực đơn bằng cách nhập trực tiếp.
9. Thời gian: Nhập khoảng thời gian cho từng ngày
10. Tên bữa ăn: Nhập tên bữa ăn cho từng ngày.
11: Nhập thực đơn cho các khung thời gian trong ngày.
12: Bấm “+” để tạo thêm các khung thời gian để tạo thực đơn trong ngày.
13: Xem trước: Bấm ” Xem trước” để xem hiển thị thực đơn
14: Lưu: Bấm “ Lưu” để hoàn thành

II:/ Hướng dẫn tạo thực đơn từ file excel
Bước 1: Bấm vào “Thực đơn” => Bấm “Thêm thực đơn”

 

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới thực đơn
1. Tên thực đơn: Nhập tên thực đơn
2. Phạm vi: Chọn phạm vi tạo thực đơn
3. Bắt đầu: Chọn thời gian bắt đầu của thực đơn
4. Mô tả: Nhập nội dung mô tả, lưu ý của thực đơn
5. Sử dụng tên bữa ăn: Bật nút này lên thì thì thực đơn hiển thị tên bữa ăn. Khi ở trạng thái tắt, thực đơn không hiển thị tên bữa ăn.
6. Học thứ 7: Bật nút này lên thì thì thực đơn hiển thị thông tin thực đơn thứ 7. Khi ở trạng thái tắt, thực đơn không hiển thị ngày thứ 7
7. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì khi bấm lưu phụ huynh sẽ nhận được thông báo thực đơn ngay, sau khi tạo thực đơn xong có thể xem lại và bật thông báo sau.
8. Nhập từ file excel: Bật nút này lên thì hiển thị sang màn hình tạo thực đơn bằng file excel.
– Bấm tại “ĐÂY” để tải mẫu file excel thực đơn về máy
9. Chọn file excel: Bấm ” Chọn file excel” để chọn tệp thực đơn
10: Xem trước: Bấm ” Xem trước” để xem hiển thị thực đơn
11: Lưu: Bấm “ Lưu” để hoàn thành