Hướng dẫn thiết lập chức năng trả trẻ muộn

484

Bước 1: Bấm vào “Đón muộn – Quản lý” => Bấm vào “Cấu hình và tạo bảng giá”

Bước 2: Khai báo thông tin vào bảng giá dịch vụ đón muộn, lưu ý phương thức tính giá theo block “Khoảng thời gian”.
1. Thời gian bắt đầu: Thời gian bắt đầu tính trả muộn, sau giờ trông trẻ chính thức của nhà trường
2. Bảng giá: Bẳng giá được tính theo block ví dụ giờ trả trẻ là 17h bảng giá tính tiền trông muộn là 10 phút = 10.000. Thì ta sẽ thiết lập Thời gian bắt đầu 17h => 17h10 = 10.000 đồng. => 17h20 = 20.000 đồng cứ cấp số nhân lên cho đến khi kết thúc việc giữ trẻ. Để thêm một khoảng giá mới bấm vào dấu (+)
3. Dịch vụ: Ở đây phần mềm cho phép nhà trường thiết lập dịch vụ đi kèm với dịch vụ trông muộn, ví dụ dịch vụ tắm rửa + ăn tối nếu có.
4. Các lớp đón muộn: Phần mềm cho phép tạo nhiều lớp đón muộn, để thêm lớp đón muộn bấm vào dấu (+).
5. Giáo viên lớp đón muộn: Lựa chọn giáo viên ở mục này để đưa vào danh sách phân công trông lớp đón muộn.
6. Hoàn thành: Bấm“Lưu” để hoàn thành việc thiết lập bảng giá.