Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin phát triển của thai nhi trên ứng dụng Coniu

399

1. Thêm thông tin phát triển của thai nhi

– Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.

– Bấm “Thông tin trẻ” của tên trẻ ở menu trái.  – Bấm “Thông tin sức khỏe” – Bấm “Thêm thông tin sức khỏe của thai nhi ” góc bên phải – Hệ thống sẽ hiển thị ra: + Điền thông tin vào các mục trên màn hình (thông tin chính xác),