Hướng dẫn phụ huynh thêm thông tin y bạ cho trẻ trên ứng dụng Coniu

372

1. Thêm thông tin phát triển của trẻ

– Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.

– Bấm “Thông tin trẻ” của tên trẻ ở menu trái. – Bấm “Y bạ” – Bấm “Thêm mới ” bên dưới + Điền thông tin vào các mục trên màn hình (thông tin chính xác),