Hướng dẫn thực hiện thêm trẻ vào lớp trả muộn

397

Bước 1: Bấm vào “Đón muộn – Giáo viên” => Bấm vào “Quản lý”

Bước 2: Bấm vào “Thêm trẻ”

Bước 3: Bấm vào “Lớp” để chọn lớp có trẻ cần thêm vào danh sách trả muộn => Tích chọn trẻ cần đưa vào lớp trả muộn => Bấm “Lưu” để hoàn thành việc thêm trẻ vào lớp trả muộn.