Hướng dẫn thực hiện trả trẻ trên website

460

Bước 1: Bấm vào “Đón muộn – Giáo viên” => Bấm vào “Quản lý” => Bấm “Trả trẻ” hệ thống sẽ tự bắt thời gian thự, nếu cần chọn một khoảng thời gian khác có thể sửa ngay tại đây => Bấm “Lưu” để hoàn thành.