Hướng dẫn xoá một giáo viên ra khỏi trường

433

Bước 1: Bấm vào “Giáo viên – Nhân viên” => Bấm “Danh sách”

 

Bước 2: Tìm đến giáo viên cần xoá bấm “Xoá” => xác nhận xoá để hoàn thành