Làm thế nào để một phụ huynh cùng quản lý 2 trẻ trên một tài khoản

531

Có hai trường hợp để xử lý, để thêm một phụ huynh quản lý đồng thời 2 trẻ trên một tài khoản.

1. Trường hợp một: Bạn đã nhập tên cả 2 trẻ vào danh sách lớp bạn cần xử lý như sau
– Bước 1: Cần ghi nhớ tài khoản phụ huynh đang sử dụng, lấy thông tin của tài khoản đó thông tin là Email hoặc Tên tài khoản.
– Bước 2: Vào danh sách trẻ tìm đến tên trẻ thứ 2 cần gán phụ huynh vào quản lý và bấm vào “Sửa”
– Bước 3: Tại ô “Tìm kiếm user có sẵn trên hệ thống làm phụ huynh của trẻ” Nhập email hoặc tên tài khoản của phụ huynh vào ô này. Hệ thống sẽ tự tìm ra tài khoản đó, sau đó bấm chọn và bấm lưu. Như vậy là một phụ huynh có thể quản lý đồng thời 2 trẻ trên một tài khoản


2. Trường hợp 2: Bạn đã thêm một trẻ vào hệ thống và tiếp tục nhập thông tin trẻ thứ 2, bạn cần xử lý như sau
– Bước 1: Bạn vào “Trẻ” sau đó bấm “Thêm mới”
– Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của trẻ, không cần nhập thông tin phụ huynh
– Bước 3: Tại ô “Tìm kiếm user có sẵn trên hệ thống làm phụ huynh của trẻ” bạn nhập email hoặc tên tài khoản của phụ huynh 1. Hệ thống sẽ tự tìm ra tài khoản đó, sau đó bạn bấm chọn và lưu. Như vậy là đã hoàn thành việc nhập thông tin của trẻ thứ 2 cùng một phụ huynh quản lý.