Sự phát triển của trẻ sơ sinh tháng thứ 58

592

Ở tháng thứ 58, con con của bạn đã thể hiện sự quan tâm đến những gì bạn đang làm, và hỏi rất nhiều câu hỏi. Ở giai đoạn này, con của bạn cũng trở nên độc lập hơn và tự quyết định. Trò chơi nhập vai và tưởng tượng là một phần quan trọng trong quá trình học tập và con bạn cũng có thể tổ chức và nhóm các đồ chơi và đồ vật, cải thiện kỹ năng vận động tinh tế của chúng.

Sự phát triển của trẻ

Chơi trò bác sĩ

Ở giai đoạn này, trẻ em ngày càng trở nên tò mò. Nó rất bình thường đối với con của bạn bạn nên dạy trẻ những trò chơi để giáo dục giới tính cho con như chơi bác sĩ và nó là tất cả rất bình thường đối với trẻ 58 tháng tuổi. Cố gắng giải thích rằng dương vật và âm đạo được giữ kín. Trẻ em nói chung sẽ có thể hiểu và có lẽ chúng sẽ nhẹ nhõm, vì chúng đã có ý nghĩa gì đó về trò chơi mà chúng đang chơi là điều cấm kị.

Con của bạn cũng sẽ có dấu hiệu hối hận và có thể dễ dàng hiểu được khi chúng đã làm điều gì sai trái. Họ sẽ có thể nói xin lỗi và có nghĩa là nó. Ở giai đoạn này, họ có thể đang phát triển tình bạn của họ và có một người bạn tốt nhất.

coniu.vn

Ngôn ngữ

Con của bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi đơn giản và nói câu hoàn chỉnh ở giai đoạn này. Con cũng có thể sử dụng giới từ trong ngôn ngữ của con, chẳng hạn như ‘dưới’, ‘bên cạnh’ và ‘ở trong’. Con có thể bắt đầu thử nghiệm với các từ và cố gắng sử dụng các từ lớn hơn. Ngay cả khi con nhận được từ sai hoặc thêm chữ cái vào từ đó là không chính xác, khen ngợi con đã cố gắng. Ở giai đoạn này, con bạn sẽ phát triển mạnh mẽ và khuyến khích tích cực.

Kỹ năng vận động thô

Sau bốn năm và mười tháng, con của bạn sẽ có thể chạy theo cách được kiểm soát nhiều hơn, nơi chúng bắt đầu, dừng lại và quay lại, trong khi làm như vậy. Đây là một thời gian thực sự tốt để giúp phát triển sự cân bằng và nhận thức không gian bằng cách tham gia cùng con vào một hoạt động vui chơi như thể dục dụng cụ, bóng đá hoặc múa ba lê.