Thêm một loại dịch vụ mới thì làm thế nào?

579

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.


– Bước 3: Bấm menu trái “Dịch vụ
– Bước 4: Bấm menu “Danh sách dịch vụ” phía dưới
– Bước 5: Bấm “Thêm mới

– Hệ thống hiện màn hình sau


+ Điền thông tin vào các mục trên màn hình (thông tin chính xác), bao gồm:
– Tên dịch vụ
– Loại dịch vụ
– Đơn giá
– Dịch vụ ăn uống
– Mô tả
– Được áp dụng
+ Bấm ‘Lưu’ để hoàn tất việc tạo loại dịch vụ mới.