Thêm trẻ vào lớp trả muộn thì làm như thế nào?

684

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.

– Bước 3: Bấm menu trái “Đón muộn – Quản lý
– Bước 4: Bấm menu “Danh sách ” phía dưới
– Bước 5: Bấm “Sửa

– Bước 6: Bấm “Thêm trẻ

+ Tại màn hình thêm trẻ vào lớp, cần thực hiện các bước sau:
– Lựa chọn lớp
– Tích chọn trẻ

– Bước 7: Bấm “Lưu” để hoàn tất việc thêm trẻ vào lớp trả muộn.