Tiền trả muộn của trẻ bị sai trong tháng có sửa được không?

666

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.

– Bước 3: Bấm menu trái “Đón muộn – Quản lý
– Bước 4: Bấm menu “Danh sách ” phía dưới
– Bước 5: Bấm “Sửa

– Hệ thống hiện màn hình sau:

Tại màn hình này:
– Thay đổi thông tin “Trả trẻ lúc”, “Tổng tiền”, “Dịch vụ”
– Bấm “Lưu” để hoàn tất việc sửa thông tin trả muộn
Chú ý:
– Đối với tài khoản giáo viên, khi muốn sửa thông tin trả muộn trong quá khứ, quản lý nhà trường phải “Cấu hình & kiểm soát” cho phép “Giáo viên sửa thông tin trả muộn trong quá khứ”