Tính học phí cho trẻ mới thêm vào lớp khi đã tạo học phí tháng

450

Muốn tính được học phí cho trẻ mới nhập học trẻ đó cần được thêm vào lớp trước, tiếp theo đăng ký đầy đủ các dịch vụ mà trẻ đó sử dụng. Hoàn tất quá trình đăng ký đó mới vào tính học phí cho trẻ.

Bước 1: Bấm vào “Học phí” => Bấm vào “Danh sách học phí tháng”

 

Bước 2: Bấm vào “Thêm trẻ”

 

Bước 3: Kiểm tra thông tin học phí mới của trẻ bấm “Lưu” để hoàn thành